top of page

ברוכים הבאים לטיפול בתפישת המטאיזם.

הטיפולים בתפישת המטאיזם הינם טיפולים עוצמתיים ומשני חיים.

העקרון המנחה את הטיפול הוא: מי שקלקל, הוא שיתקן.

דהיינו, הטיפול והמטפל יהוו מצע עבורך, המטופל/ת,

לערוך את העבודה התודעתית הנדרשת, עבורך ועבור הריפוי שלך.

טיפול אחד

100

(מקבלים טיפול אחד במתנה)

לרכישה
Add a Title

100

100

Contact Us
Add a Title

100

100

Contact Us
Add a Title

100

100

Contact Us

תודה, הפרטים התקבלו בהצלחה ונשלחו לחנות להמשך טיפול

bottom of page